Moosakhani

خاک ورزی و عملیات خاک ورزی از مهمترین عملیات پیش از انجام هرگونه کشت به شمار می رود. به طور کلی خاک ورزی عملیات مکانیکی به منظور آماده سازی زمین برای کاشت گیاهان زراعی و باغی می باشد.خاک کشاورزی چه در آن کشت شده باشد یا نکاشته رها شده باشد، سفت می شود.برای کاشت مجدد باید آن را به گونه ای آماده کشت بذر کرد. مجموعه عملیاتی را که با آن خاک را مناسب کاشت بذر می نمایند و به عبارت دیگر عملیات قبل از کاشت را خاک ورزی می نامند که توسط شخم زن دستی یا سوختی ( توسط تیلر یا تراکتور) انجام میشود.حال با توجه وسعت زمین زراعی میتوان از انواع شخم زن ها استفاده کرد یکی از ساده ترین نوع  آن ابزاری به نام شخم زن دستی میباشد که به راحتی میتوان زمین های کوچک را شخم و خاک ورزی نمود.

وزن سبک

قیمت مناسب

کاربری اسان

سرعت بالای کار

عمق خاکورزی بالا

02186073850
02186073956
02186073850
02186073956
رفتن به نوار ابزار